Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

Informacja o wznowieniu w Obszarze C Zadanie 1 - Aktywny Samorząd

Utworzono dnia 13.08.2019
Czcionka:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku". 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wznowiono w Obszarze C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, zatrudnionych lub uczących się lub posiadających potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych).

Ponadto przypominamy, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2019r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,  w następujących formach wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadania 1 i 4  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadania 2 i 3  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  - w szczególności dofinansowanie lub refundacja:

   - kursu i egzaminów na prawo jazdy oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:

     - zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,

     - dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

       a w przypadku Zadania 3 także:

       - usług tłumacza migowego

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadania 1, 3 i 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 5  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie 4  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I wypada dnia 31.08.2019r.

 

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków od 02.09.2019r. do 10.10.2019r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2019/2020). 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.bilgoraj.naszepcpr.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.

Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie Centrum www.bilgoraj.naszepcpr.pl z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 182

W poprzednim tygodniu: 195

W tym miesiącu: 658

W poprzednim miesiącu: 609

Wszystkich: 15738